רחל גלון - תגובה על הספר

 
תגובה על הספר "בין ייאוש לתקווה"  של רחל גלון לבית קרופ  אחותו של מרדכי
שהיא עצמה מוזכרת בספר בנשימה אחת עם מרדכי וחנה, בתקופת השואה היא הייתה עם מרדכי וחנה חלק גדול מן הזמן ואחר-כך גם הגיעה עם חנה לאיטליה כאשר מרדכי שירת ב"צבא האדום"

הסופרת רבקה מגן - על הספר


אברהם קרליץ - תגובה על הספר

 
 
תגובתו של אברהם קרליץ חתנו של מרדכי קרופ, כותב הספר, בעלה של צפי בתו.
 

אבי גלון - תגובה על הספר

 
 
ד"ר אבי גלון - בנם של רחל ואריה גלון - מגיב על ספרו של מוטל קרופ
"בין ייאוש לתקווה"  בו מסופר גם על קורותיה של אמו רחל גלון לבית קרופ.
 

אסתי גלון - תגובה על הספר

אסתי גלון, אשתו של אבי, וכלתה של רחל גלון, כותבת תגובה
על הספר "בין ייאוש לתקווה"
 

דב קרליץ - תגובה על הספר

 
דב קרליץ אביו של אברהם קרליץ 
בתגובה על הספר "בין ייאוש לתקווה"
 

עינת חזקיהו - תגובה על הספר

 
עינת חזקיהו בתם של ציפי ואברהם קרליץ ונכדתם של חנה ומרדכי קרופ
כותבת מכתב לסבא על הספר "בין ייאוש לתקווה"
 

צור מנחם קרליץ - תגובה על הספר

צור מנחם קרליץ בנם של ציפי ואברהם קרליץ ונכדו של מרדכי קרופ
כותב לסבא על הספר
 

טובה טל - תגובה על הספר

טובה טל הבת של יעקב קרופ, בן הדוד של מרדכי
מגיבה על קריאת הספר "בין ייאוש לתקווה"
 

ישראל לין - תגובה על הספר

 
 
ישראל לין, בנם של שלמה ואיטה לין,  בני דודים של מרדכי קרופ
שעלו לארץ לפני המלחמה